کودکان

ماه 8، هفته 4

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودک شما آرام آرام می تواند حرکت کند و البته زمین خوردن هم بخش. لاینفکی از این فعالیت کودک است. هرچند این زمین خوردنها ممکن است برای چند. لحظه شما را واقعا بترساند، اما سعی کنید از تلاش کودک برای کشف محیط. اطراف و محدودیتهایش لذت ببرید. هر چند شما میل دارید که از کودک خود. مراقبت کامل به عمل آورید، اما با خودداری از این میل، به او اجازه دهید که. رشد کند و روی پای خودش بایستد. با این حال سعی کنید که محیط خانه را برای. کودک خود "امن" کنید. یک راه مناسب آن است که خودتان را جای او بگذارید تا. بتوان

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 3

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد. در. چند ماه آینده کودک شما خواهد توانست خلق و خوهای مختلف (عصبانیت، شادی. و. ) را تشخیص داده و تقلید کند و ممکن است اولین نشانه های همدلی (ابراز. شادمانی متقابل یا ابراز همدردی) را از خود بروز دهد. مثلا اگر صدای گریه. کسی را بشنود ممکن است خودش هم گریه کردن را آغاز کند. هرچند کودک شما در. ابتدای راه فهم و درک احساساتش است اما از شما تقلید خواهد کرد. در ماهها و. سالهای آیند

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 2

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. "دندان در آوردن کودک" بین 3 تا 12 ماهگی آغاز می شود اما اولین دندانها. در اکثر کودکان در فاصله 4 تا 7 ماهگی بیرون می زنند؛ و معمولا اولین. دندانها دو دندان جلویی در آرواره پایین هستند. در صورتی که بین دو دندان. او فاصله وجود دارد نگران نشوید. دندانها معمولا با زوایای مختلف از لثه. خارج می شوند و فاصله بین آنها در سن 3 سالگی (که همه 20 دندان شیری در می. آیند) از بین خواهد رفت. هنگامی که مرحله دندان درآوردن آغاز می شود، از. آنجا که کودک می خواهد به این "چیزهای جدید" که در دهانش درآمده اند عادت. کن

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 1

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله ممکن است هنوز به کودک خود بگوئید که "تلفن اسباب بازی. نیست"، "جغجغه ات را به این طرف و آن طرف پرتاب نکن" و "موهای خواهرت را. نکش"! در این سن کودک ممکن است بخواهد اقتدار شما را با سرپیچی از دستورهای. ساده امتحان کند. او نافرمان، لجباز یا خودسر نیست، فقط کنجکاو است. در. این سن هرگز به کودک خود این برچسب ها را نسبت ندهید. به خاطر داشته. باشید که کودک فقط چیزهایی را به خاطر می آورد که چند لحظه پیش به او گفته. اید. در این سن بهترین کار این است که فقط بگویید: "نه" و سپس او را از. انجام ک

ادامه مطلب ...
ماه 7، هفته 4

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. ممکن است کودک شما غذا خوردن با دستهای خود را آغاز کرده باشد. هرچند. این کار می تواند در 10 ماهگی هم آغاز شود. هنگامی که او به این مرحله برسد. شما می توانید از "لیوان مخصوص کودک" استفاده کنید. یک لیوان که دو. دسته و یک لوله (دهانه) داشته باشد به او بدهید. بگذارید کودک تلاش کند تا. مایع درون لیوان را بنوشد اما قبل از اینکه کاملا خسته شود دریچه لوله را. (که روی لیوان قرار دارد) باز کنید. اگر کودک شما نتوانست مایع را از طریق. لوله بمکد، درپوش لیوان را برداشته و بگذارید که مایع را مستقیما از درون.

ادامه مطلب ...
ماه 7، هفته 3

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این سن کودکان به حیوانات مصنوعی (کوچک یا بزرگ) علاقه نشان می دهند. یکی از این حیوانات ممکن است به محبوبترین اسباب بازی کودک شما تبدیل شود. در این حالت به زودی شما می بینید که این اسباب بازی را بایستی همه جا به. دنبال خودتان ببرید و البته معمولا آب دهان کودک شما بر روی آن جاری است!. نگران نباشید: یک "شی انتقالی" مانند این می تواند نشانه ای از رشد استقلال. شخصی باشد، که کودک شما یاد می گیرد تا خودش را از شما جدا کند و روی پای. خودش بایستد؛ البته آهسته آهسته!. هنگامی که می خواهید چیز جدیدی بخرید،.

ادامه مطلب ...
ماه 7، هفته 2

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. به زودی کودکتان به شما خواهد فهماند که برای غذا خوردن با دست آماده. شده است. نشانه این امر می تواند آن باشد که قاشقی را که با آن به او غذا. می دهید از شما بگیرد، یا غذا را با دست از بشقاب شما بیرون بریزد. چهار یا. پنج لقمه کوچک از غذا را بر روی صندلی او یا یک بشقاب نشکن قرار دهید. برای کاهش احتمال خفه شدن، غذا را در حالی به کودک بدهید که به صورت عمودی و. صاف بر روی صندلی نشسته باشد. از غذا دادن به او در حالی که به صورت خمیده. در صندلی ایمنی خود در ماشین یا در کالسکه قرار گرفته است خودداری کنید.

ادامه مطلب ...
ماه 7، هفته 1

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. ممکن است کودک شما استفاده از یکی از دستهایش را برای مدتی به دست دیگرش. ترجیح دهد و بالعکس؛ اما شما نمی توانید دقیقا تشخیص دهید که او چپ دست. خواهد بود یا راست دست. این مساله در 2 تا 3 سالگی مشخص می شود. سعی. نکنید بر انتخاب دست توسط کودکتان تاثیر بگذارید. راست دست یا چپ دست بودن. قبل از تولد مشخص شده است! مثلا در صورتی که او واقعا چپ دست باشد، اگر او. را به استفاده از دست راست وادار کنید ممکن است موجب گیج شدن او شود و. مشکلاتی در زمینه تنظیم رابطه دست با چشم، میزان سرعت عمل و چابکی او و. همچنین

ادامه مطلب ...
ماه 6، هفته 4

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. هنگامی که فعالیت کودک شما بیشتر می شود پوشیدن لباسهای راحتی برایش. بهتر خواهد بود. لباسهای نرم را برای او انتخاب کنید که با حرکتهای او به. این سو و آن سو، روی بدنش خراش و جراحت ایجاد نکنند. لباسهای گشاد کشی و. نازک نیز برای کودک شما مناسب هستند، زیرا امکان حرکت را برای او فراهم می. آورد. از استفاده از این لباسها خودداری کنید: لباسهای زبر یا خراش دار؛. لباسهایی که کراوات بلند، دکمه یا پاپیون داشته باشند (برای جلوگیری از. خطر خفه کردن کودک)؛ هر چیزی که مانع خواب، چهار دست و پا راه رفتن، بازی. یا ف

ادامه مطلب ...
ماه 6، هفته 3

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله کودک شما دنیا را تقریبا آنگونه که شما می بینید و می. شنوید، می بیند و می شنود. مهارتهای ارتباطی او به سرعت رشد می کنند که می. توانید اثر آن را در جیغ و فریادهای او، صداهای نامفهوم او (که شبیه صدایی. است که هنگام تولید و حرکت حباب در آب ایجاد می شود) و تغییر تن صدای او. (مثل آن چیزی که در اپرا می شنوید) ببینید. این صداها می توانند نظر یا. پاسخ او را (از قبیل خوشحالی، علاقه یا حتی رضایت) به موارد مختلف یا وقتی. که مشکلاتش حل می شوند (مثل تعویض پوشک و. ) نشان دهند. در این سن حدود. نیمی

ادامه مطلب ...
ماه 6، هفته 2

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. مهارت کودک شما در تشخیص اشیا کوچک و متحرک بیشتر شده است. در این مرحله. او می تواند با دیدن تنها بخشی از یک شی (مثلا اسباب بازی دوست داشتنی اش. که از زیر مبل پیدا است) آنرا بشناسد. این مهارت مبنای بازی "قایم باشک". است که شما در چند ماه آینده با او بازی خواهید کرد. او همچنین می تواند. یک شی را در خارج از محدوده دید خود تعقیب کند. در صورتی که شما کودک را. در نزدیکی یک شی بر روی میز قرار دهید او به سمت آن خواهد رفت و هنگامی که. به آن برسد به سمت شی دوم می رود. زندگی شما: استفاده از پرستار بچه. است

ادامه مطلب ...
ماه 6، هفته 1

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله کودک شما ممکن است نشانه های اولین مرحله مهم در رشد عاطفی. خود را بروز دهد: نگرانی در برابر غریبه ها. او ممکن است با دیدن افراد. غریبه ناراحت یا عصبانی شود و حتی ممکن است در صورتی که یک فرد غریبه به. طور ناگهانی به او نزدیک شود گریه کند. در هنگام حضور افرادی که برای. کودک شما غریبه هستند این نکته را در نظر داشته باشید. پس اگر یک فرد غریبه. او را بغل کرد و کودک شما ناگهان شروع به گریه کرد خجالت زده نشوید. کودک. خود را پس گرفته و در آغوش بگیرید تا آرام شود. به دوستان و بستگان خود. بگ

ادامه مطلب ...
ماه 5، هفته 4

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. شما برای ابراز احساسات خود از یک شیوه پیچیده و ابزارهای مختلف استفاده. می کنید؛ اما کودک شما نمی تواند از این روش استفاده کند. هرچند او می. تواند عصبانیت، خستگی یا خوشحالی خود را به شما نشان بدهد، اما توانایی او. برای نشان دادن علاقه یا انجام کارهای بامزه در حال رشد است. همچنین. کودک شما با بالا آوردن دستهایش (هنگامی که دوست دارد او را بغل کنید) یا. گریه کردن (هنگامی که اتاق را ترک می کنید) وابستگی شدیدش را به شما نشان. می دهد. او حتی ممکن است شما را بغل کرده و یا حتی ببوسد. او آرام آرام. می توا

ادامه مطلب ...
ماه 5، هفته 3

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. استفاده از یک برنامه منظم برای شبها که مثلا می تواند شامل حمام رفتن. یا خواندن داستان باشد، کودک شما را برای خوابیدن آماده می کند. بهتر است. به صورت مرحله به مرحله کودک را برای خواب آماده کنید: به او غذا بدهید، او. را حمام کنید یا فقط آبی روی بدنش بریزید، لباسهایش را بپوشانید، با او به. آرامی بازی کنید، یک کتاب برایش بخوانید، یا کمی آواز یا لالایی بخوانید. یا کمی موزیک بگذارید و آنگاه او را بخوابانید. یک برنامه منظم و دوست. داشتنی، زمان کافی برای ایجاد ارتباط و پیوند بین شما و کودکتان فراهم می. ک

ادامه مطلب ...
ماه 5، هفته 2

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. هر چند می توان گفت که برای یک کودک گریه کردن اصلی ترین راه ارتباط. برقرار کردن با دیگران است، اما او به تدریج بامزه تر هم شده است. او ممکن. است به چیزهای بامزه بخندد: مثلا هنگامی که شما صورت خود را از زیر پتو یا. پشت پرده به طور ناگهانی بیرون می آورید و "قایم موشک" بازی می کنید؛ یا. هنگامی که یک اسباب بازی فنری ناگهان از درون جعبه اش بیرون می پرد؛ البته. این حرکات نباید با صدای خیلی بلند یا به صورتی که کودک را بترسانند انجام. شوند. وقتی کودک شما می خندد یا از خودش صداهایی (حتی نامفهوم) در می. آور

ادامه مطلب ...
ماه 5، هفته 1

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این هفته کودک شما می تواند برای چند دقیقه با دستها و پاهایش بازی. کند. او علاقه دارد که هر حرکت را آنقدر تکرار کند که از نتیجه آن مطمئن. شود. آنگاه او حرکت خود را کمی تغییر می دهد تا ببیند که آیا نتیجه هم. تغییر می کند یا نه. ممکن است ناگهان متوجه شوید که کودک شما در اتاق. خوابش به طور عجیبی ساکت شده است و هنگامی که به سراغ او می روید می بینید. که کودک شما (که تا چندی پیش در هنگام بیداری لحظه به لحظه به مراقبت شما. نیاز داشت) خودش را در تخت خوابش سرگرم کرده است! احتمالا شما می توانید به. خوان

ادامه مطلب ...
ماه 4، هفته 4

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. محققان بر این باورند که کودک شما در این مرحله قادر است تا تمام اصوات. اصلی را که زبان مادری او را تشکیل می دهند درک کند. از این هفته تا شش. ماهگی کودک شما به تدریج توانایی تولید برخی صداها را به دست خواهد آورد؛. در نتیجه شما می توانید کلماتی را که مدتها در انتظارش بوده اید بشنوید؛. کلماتی از قبیل: "با- با" و "ما- ما". هرچند متخصین رشد کودک می گویند که. کودک شما در این مرحله قادر به ارتباط برقرار کردن بین این کلمات یا شما و. همسرتان نیست (یعنی نمی تواند بین "با- با" با پدرش و "ما- ما" با مادرش. ا

ادامه مطلب ...
ماه 4، هفته 3

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. هنگامی که کودک را بر روی شکمش قرار بدهید، سر و شانه هایش را بالا می گیرد و از بازوهایش به عنوان حائل بدن کوچکش استفاده می کند. این حرکتهایی که شبیه به حرکت شنا در بدنسازی است اما خیلی سبکتر و ساده تر، عضلات او را قوی تر کرده و موجب می شود که دید بهتری نسبت به اطراف خود پیدا کند. حتی ممکن است که خودش (و البته شما را هم!) با چرخیدن از روی شکم به پشت و برعکس سرگرم کند. شما می توانید از طریق بازی او را به یادگیری این مهارت تشویق کنید: یک اسباب بازی را در یک طرف او (که معمولا به آن طرف می غلطد) حرکت

ادامه مطلب ...
ماه 4، هفته 2

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. از این به بعد کودک شما قادر است تا در مورد دنیای اطراف خود نتیجه گیریهایی را انجام دهد. او به هر چیزی که اطرافش باشد با کنجکاوی نگاه می کند حتی به انعکاس شکل خودش در آینه یا یک سطح صاف. یک آینه نشکن را در برابر او قرار دهید یا هنگامی که آماده هستید او را در برابر یک آینه بنشانید. کودک شما نخواهد فهمید که آنچه در آینه می بیند در واقع تصویر خودش است (البته وقتی او وارد دو سالگی شود به تدریج این مطلب را خواهد فهمید)؛ اما مهم نیست. او از خیره شدن به انعکاس شکل خود یا دیگران در آینه لذت خواهد برد و

ادامه مطلب ...
ماه 4، هفته 1

ایران بانو دات کام. کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودکان دوست دارند که لمس شوند. در واقع آنها در یک مرحله از زندگی خود. موفق می شوند که هنگامی که افراد دیگر آنها را لمس می کنند این تماس بدنی. را احساس کنند. این مرحله یک مرحله حساس از رشد آنها است. تمام تماسهای. پوستی و لمسی که با کودک خود داشته اید نه تنها به شما کمک کرده است تا. احساس دلبستگی و پیوند بین خود و کودکتان را تقویت کنید بلکه در هنگام. ناراحتی کودک، او را آرام کرده و در هنگام کج خلقی، او را تسکین می دهد. حس. لامسه کودک خود را با استفاده از روشهای مختلف پرورش دهید: با استفاده از. خز

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه