مذهبی

دعا چیست؟

معنی دعا: دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود. دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند در قرآن و هم پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) سفارش بسیار نموده اند. آیات قرآن راجع به دعا کردن. 1. (اعراف آیه 80): برای خداوند نامهای نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید. 2. (غافر آیه 60): مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم. 3. (انعام 53): ای پیامبر نباید آنان را که صبحگاه و شبانگهاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی. 4. (فرقان 77): ای رسول من بگو اگر بسوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخ

ادامه مطلب ...
فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

الدعا مخ العبادة : دعا مغز و روح عبادت است {پیامبر اکرم (ص)}. امام صادق (ع): همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند در آن حال خداوند عزّوجلّ به فرشتگان گوید حاجت او را دیرتر برآورید چون مشتاق شنیدن صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عزّوجلّ به آن بنده خواهد گفت:بنده من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تاخیر انداختم و ثواب دیر برآوردن حاجتت الان چنین و چنان خواهد و درباره فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد. امام صادق (ع) فرمود:همین

ادامه مطلب ...
سخنان ائمه معصومین (ع) درباره چگونه دعا کردن

امام صادق (ع) : اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همه خواسته هایش را خداوند برآورد باید از همه مردن ناامید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه برآورد. (وسائل الشیعه). پیامبر اکرم (ص) : شخصی به پیغمبر (ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود:خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود. اما صادق (ع) فرمود : هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانه در حاضر و آماده است. پیامبر اکرم (ص) فرمود : دعا کنید در حالی

ادامه مطلب ...
چه وقت ها برای دعا کردن مناسبتر است

امام صادق (ع) : بر شما باد به دعا مردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است. امام باقر (ع) : همین که شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل می فرماید:آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم. آیا در خواست کننده ای هست که عطا کنم او را. آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده ای هست که توبه اش بپذیرم. پیامبر اکرم (ص): بهترین وقت دعا سحرگاهان است. اما صادق (ع): دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب. پیامبر اکرم (ص): به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثل

ادامه مطلب ...
شرایط دعا کردن

اول : اعتراف به گناهان. دوم : شکر نعمتها. سوم : صلوات بر محمد و آل محمد. چهارم : دعا کردن و حاجت خواستن. پنجم : صلوات بر محمد و آل محمد.

ادامه مطلب ...
اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول : آن که عجب نکنی و نگویی من معلوم می شود آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد زیرا عجب و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است. دوم : شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد و بر تو به اجابت دعای تو،بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجا آوری. سوم : همین که دعای تو مستجاب شد ترک دعا نکنی و باز در خانه خدا بروی تا بیگانه نشوی و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی.

ادامه مطلب ...
اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید

اول : آن که مایوس نشوی از رحمت خدا،زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس در صدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی. دوم : ترک دعا نکن. سوم : راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود. امام حسن (ع) می فرماید : من ضامنم از برای کسی که در قلب او چیزی خطور نکند بجز رضا و خشنودی به قضای خدا این که دعا کند پس مستجاب شود.

ادامه مطلب ...
اجر معنوی دعا کردن

دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد. حالت اول : آن که صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا. حالت دوم : آن که صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگری تقرب به خدا. حالت سوم : آن که صلاح بنده در آن نیست و به آن نمی رسد چه دعا بکند و چه دعا نکند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی تقرب به خدا،دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده در آخرت به اضعاف آن به او عطا می شود.

ادامه مطلب ...
دعای پیش از دعا کردن

حضرت علی (ع) : هر کس دوست می دارد که دعایش رد نشود پس بخواند پیش از دعایش این دعا را :. به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

ادامه مطلب ...
دعای بعد از دعا کردن

حضرت سجاد (ع) فرموده است : به روایت قطب راوندی در کتبا دعوات که روز عاشورا پدرم امام حسین (ع) در حالی که خون جوش می زد مرا به سینه چسباند و فرمود: پسر جان دعایی که حضرت زهرا (ع) از رسول خدا (ص) و او از جبرئیل آموخت و به من تعلیم داد حفظ کن و از برای هر حاجت مهم و غم و پیشامد کار بزرگ و هر مصیبتی مفید است و فرمود دعای کن و بگو (متن دعا در تصویر زیر موجود است). به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

ادامه مطلب ...
اگر میخواهید روزی 70000 گناه از شما بخشیده شود

شیخ کفعمی در حاشیه ی بلد الامین از سیدبن باقی نقل کرده که فرموده مستحب است درهر شب ماه رمضان دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و توحید سه مرتبه و چون سلام داد بگوید:. سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفیظٌ لا یَغْفُلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ رَحیمٌ لا یَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائِمٌ لا یَسْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائِمٌ لا یَلْهُو. منزه است آن خدایی که او حافظ است و غفلت نکند منزه است آن خدایی که او مهربان است و شتاب نکند منزه است آنکه او همیشه بر پا و ثابت است و از یاد نبرد پاک و منزه است آنکه او جاوید است و ساحت کبریایش دور از لهو و بازی است. پس بگوید تسبیحات ا

ادامه مطلب ...
اسماء الحسنی

در کتاب عدة الداعی از حضرت رضا (ع) و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل فرموده اند : خداوند متعال نود و نه اسم است که هر که خدا را به آن اسم ها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر که حفظ نماید آنها را داخل بهشت می گردد. و در خبر دیگر به این مضمون از حضرت صادق (ع) از جناب رسول خدا (ص) روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است (اسماء در تصویر موجود است):. به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

ادامه مطلب ...
توبه در دو جا قبول نمی شود!

توبه حقیقی یعنی انصراف جدی و بازگشت واقعی از گناه به سوی صلاح و ارشاد؛ و بدیهی است که اگر انصراف، جدی و واقعی باشد و معلول مشاهده کیفر نقد و حاضر نباشد، البته خداوند متعال به رحمت واسعه خود آن را می پذیرد. توبه در دو موقف و دو موطن پذیرفته نمی شود: یکی در همین دنیا آنگاه که کیفر رسیده باشد، و در حقیقت حالتی که انسان در این وقت به خود می گیرد صورت توبه دارد ولی حقیقت توبه ندارد. در سوره مبارکه مؤمن آیه 84 و 85 درباره بعضی از اقوام گذشته که دچار عقوبت الهی شدند می فرماید:. «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَکَفَرْنَ

ادامه مطلب ...
دعایی که یازده سال بر عمر می افزاید

مرحوم ملا محمد باقر فشارکی رساله ای در اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان تالیف فرموده،در آنجا نقل کرده از بعضی کتب که در روز جمعه آخر ماه رجب هر کس این دعا را بخواند یازده سال بر عمر او اضافه شود. دعا نویسی پرشین فال - کلیک کنید.

ادامه مطلب ...
دعای عظیم الشان دیگر

روایت است که حضرت رسول (ص) فرمود: هر کس که هر وقت این دعا را بخواند چنان باشد که 360 حج کرده باشد و 360 ختم قرآن کرده باشد و 360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دینار صدقه داده باشد و 360 اندوهگین را از غم رهایی بخشد. چون حضرت رسول (ص) این کلام را فرمود،جبرئیل در رسید و گفت:یا رسول الله! هر بنده از بندگان خدا و هر امتی از امتان تو این دعا را در عمر خود یکبار بخواند یا محمد (ص) به حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم:. اول) فقر و درویشی را از وی بردارم. دوم) از سوال نکیرین ایمن گردانم. سوم) از صراط بگذرد. چهارم) از مرگ مفاجات نگاه دارم. پنجم) دوزخ

ادامه مطلب ...
دعایی پیش از نماز صبح روز جمعه

رسول اکرم (ص) :هر کس پیش از نماز صبح روز جمعه سه مرتبه این استغفار را بخواند آمرزیده می شود گناهان او اگر چه زیادتر از کف دریاها باشد . (بحار 89،ص 359). به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

ادامه مطلب ...
سری از اسرار در قضای حوائج

هر کس حاجتی داشته باشد بعد از دو رکعت نماز هدیه به حضرت زهرا (س) در قنوت بخواند: (تصویر زیر). محال است که حاجتش روا نگردد. به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

ادامه مطلب ...
سری از اسرار غریبه جهت دیدار امام زمان

هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدی (عج) را روزی او گرداند (ان شاء الله). به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه بصورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهای دهم،بیستم،سی ام و چلم که این چهار روز،روزی 1132 مرتبه دعای ذکر شده را بخواند تحت شرایط زیر:. 1-با وضو باشد. 2-رو به قبله در جای پاک بنشیند. 3-اول صلوات بفرستد. 4-از گناهان استغفار نماید. 5-این دعا را یک مرتبه بخواند (تصویر زیر). 6-اصل دعا را بخواند: (تصویر زیر). همه روزه 360 مرتبه فقط روز دهم،بیستم،سی ام و چهلم 1132 مرتبه. 7-ده مرتبه صلوات بفرستد. 8-فاتحه و اخلاص بخواند. 9-اگر سو

ادامه مطلب ...
دعای پرفضیلتی مخصوص شب جمعه

هر که در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند نوشته شود در نامه عمل او هزار هزار حسنه و محو شود هزار هزار سیئه و بلند شود بهشت برای او هزار هزار درجه و جنات احدیت. سه مرتبه فرماید که: نیستم خدای او اگر او را نیامرزم و در درجه حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) باشد. دعا این است (تصویر زیر):.

ادامه مطلب ...
دعای پرفضیلت و عظیم الشان مخصوص شب جمعه

در کتاب مهج الدعوات از اویس قرنی روایت کرده، گفت: حضرت علی علیه السلام فرمودند: هر کس این دعا را بخواند حق تعالی دعای او را مستجاب فرماید و جمیع حاجتهای او را روا سازد و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند سوگند به خدایی که برانگیخت مرا به حق به پیغمبری به درستی که هر کس به نهایت گرسنگی و تشنگی رسد و راه چاره بر او مسدود باشد پس خدای را به این دعا بخواند او را طعام و آب دهد و اگر بخواند این دعا را بر کوهی که میان او و موضعی که اراده دارد فاصله باشد آن کوه از میان می رود تا از او بگذرد و به مقصود برسد و اگر بر دیوانه بخوانند هوشیار شود و اگر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه