طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - نتایج پژوهش های جدید نشان داده که آخ گفتن می تواند درد را کاهش دهد.

کاریکاتور/ آخ!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - نتایج پژوهش های جدید نشان داده که آخ گفتن می تواند درد را کاهش دهد.

‌

 

 

نازنین جمشیدی. شهروند

6060

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه