پاک کردن لکه زرد لباس سوخته با اتو

پاک کردن لکه

پاک کردن لکه زرد لباس سوخته با اتو

اگر هنگام اتو کردن لباس، محلی به رنگ زرد درآمد، می توانید برای پاک کردن لکه زرد از آب اکسیژنه (H2O2) استفاده کنید.اين محلول را ميتوانيد از داروخانه ها تهيه كنيد.اگر هنوز مجردی پس کلیک کن بیا تو!!!!!!!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه