مانتوهای بهاره. مانتو مزون سپیتا – ماهو برای تابستان 1394. فروغ پیشوایی فارغ التحصیل رشته تصویرسازی مد در زمینه طراحی لباس و تصویرسازی مد در مزون سپیتا – ماهو مشغول به کار می باشد. کلکسیون مانتوهای تابستانی او را ببینید. این کلکسیون مانتو تابستانی توسط فروغ پیشوایی و سپیده جمشیدیان طراحی شده است. مانتو کرم – سفید تابستانه مزون سپیتا – ماهو. مانتو کرم دو رنگ تابستانه مزون سپیتا – ماهو. مانتو مشکی تابستانه مزون سپیتا – ماهو. مانتو سفید – مشکی تابستانه مزون سپیتا – ماهو. مانتو کرم رنگ تابستانه ...


مانتوهای بهاره

مانتو مزون سپیتا – ماهو برای تابستان 1394

فروغ پیشوایی فارغ التحصیل رشته تصویرسازی مد در زمینه طراحی لباس و تصویرسازی مد در مزون سپیتا – ماهو مشغول به کار می باشد. کلکسیون مانتوهای تابستانی او را ببینید.

این کلکسیون مانتو تابستانی توسط فروغ پیشوایی و سپیده جمشیدیان طراحی شده است.

 

 

مانتو کرم – سفید تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 1

 

 

مانتو کرم دو رنگ تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 2

 

 

مانتو مشکی تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 3

 

 

مانتو سفید – مشکی تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تاب��تانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 4

مانتو کرم رنگ تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 5

 

 

مانتو کرم سرمه ای تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 6

 

 

مانتو فیروزه ای تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 7

 

 

مانتو دورنگ تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 8

 

 

مانتو گلبهی مشکی تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 9

 

 

مانتو جدید تابستانه مزون سپیتا – ماهو

مدل مانتوهای بهاره و تابستانه مزون سپیتا - ماهو - تصویر 10

 

 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه