لازم است که بچه ها بازیهای ویدئویی بازی کنند؟

لازم است که بچه ها بازیهای ویدئویی بازی کنند

بسیاری از والدین، بازی های وئیدئویی را برای بچه ها بد می دانند و معتقدند کودک بجای این بازی باید در فضای ازاد بازی کند تا اینکه وقت خودرا مقابل صفحه نمایش بگذراند ولی ،مطالعات متعدد توسط کارشناسان و محققان بازی ویدیوئی برای چند ساعت د ر هفته بسیار خوب است البته این کارباید تحت نظارت بزرگسالان باشد در اینجا ۵ دلیل برای اینکه کودک باید بازی ویدئیی انجام بدهد ذکر کردیم که باهم می خوانیم.
۱-افزایش توانایی حل مسئله
برخلاف تلویزیون که فقط داده ها است و پردازشی وجود ندارد حتی ساده ترین بازیهای ویدئویی ،بچه را مجبور به فکر کردن و پردازش داده ها میکند مانند پازل های ساده و پیچیده در بازی های ویدئویی که مغز کودک فعال می شود
۲- تقویت مثبت
در بازی های ویدئیی پاداش یا تشویق باعث می شودکه بازی به مرحله بعدی برود و این کار به فرزند اراده میدهد تا توانایی مثبت داشته باشد
۳- ارزش کار گروهی را می آموزد
گروهی که باهم در یک تیم کار میکنند بمنظوررسیدن به هدف است و ارزش کارگروهی را به کودک می آموزد
۴- افزایش هماهنگی دست و پا
مطالعات متعدد نشان داده اند که کسانیکه بازیهای ویدئویی بازی میکنند در مقایسه با کسانی که بازی های ویدئویی انجام نمی دهند دست و چشم آنها هماهنگی بهتری دارند. مهارت ارزشمند برای فرد در هر زمینه است
۵-پیوند ترویج خانواده
زمان بازی میتواند زمان خانواده باشد. لازم است بچه در خانه باشد و با خانواده وقتش را بگذراند و کنترل کننده بسیار فعالی است و بچه تجربه بازی را بدست می آورد .شما میتوانید نقش تماشاگررا داشته باشید. دادن ایده ها،استراتژی صحبت کردن،اشتراک گذاری تجارب

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه