عمل زیبایی. مردی به نام تد ریجارد که 56 سالع می باشد بدلیل علاقه ی زیادب که به حیوان های خانگی اش دارد در بدن خود تاتوی زیادی انجام داده است . این مرد در صورت و چشم اش خالکوبی هایی به مانند طوطی ای که در خانه ی خود نگاه می دارد انجام داده و با قطع گوشش خودش را شبیه طوطی کرده است . عمل زیبایی وحشتناک تد ریجارد. تد، یک کارگر بازنشسته کارخانه کفش است، تاتو و عمل زیبایی اول خود در سال 1976 کرده و از آن زمانبه بعد مجموعه ای از تغییرات را در بدن خود انجام داده است . جراحی زیبایی تد ریجارد. بریدن گ ...


عمل زیبایی

مردی به نام تد ریجارد که 56 سالع می باشد بدلیل علاقه ی زیادب که به حیوان های خانگی اش دارد در بدن خود تاتوی زیادی انجام داده است .
این مرد در صورت و چشم اش خالکوبی هایی به مانند طوطی ای که در خانه ی خود نگاه می دارد انجام داده و با قطع گوشش خودش را شبیه طوطی کرده است .

 

بریدن گوش

عمل زیبایی وحشتناک تد ریجاردتد، یک کارگر بازنشسته کارخانه کفش است، تاتو و عمل زیبایی اول خود در سال 1976 کرده و از آن زمانبه بعد مجموعه ای از تغییرات را در بدن خود انجام داده است .

عمل زیبایی و بریدن گوش

جراحی زیبایی تد ریجارد

جراحی زیبایی و بریدن گوش

بریدن گوش تد ریجارد


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه