عاشقانه ها

عاشقانه ها

عاشقانه ها

از میان تمامی نواهای زمینی،

نوایی که به دورترین نقطه در آسمان راه می‏یابد،

موسیقی موزون قلب عاشق است.

عشق رود زندگی در جهان است.

میندیش که با دیدن جویباری کوچک،

یا با رسیدن به نخستین چشمه حقیر،

عشق را شناختهای.

تا آن زمان که از میان درههای خارایین نگذری،

و جویبار را گم نکنی،

و مرغزارها را پشت سر نگذاری

و جویبار را ببینی که هر آینه گسترده و ژرفتر میگردد،

تا آنجا که کشتیها بر پهنه آن پیش میرانند،

تا به فراسوی مرغزار پا ننهادهای و به اقیانوس بیانتها نرسیدهای،

تا تمامی گنجها را به اعماق این اقیانوس نسپردهای،

در نخواهی یافت که عشق چیست.

هنری وارد بیچر

کسانی تنها انعکاس آفتاب را

بر دریاچهای آرام در کوهسار میبینند...

من و تو میتوانیم گرمی آن را احساس کنیم.

کسانی تنها انجماد ستارگان را میبینند بر آسمان شب.

من و تو درخشش آنها را میبینیم.

کسانی از پنجره، باغ را نظاره میکنند...

من و تو غرق در بوستانیم.

لاری تیلور

 

 

اگر معنای عشق را درک کردهام،

به برکت وجود توست.

هرمان هسه

 

تو شگفتانگیزی، سزاوار و دوست داشتنی

این همه را قدر بدان.

نه کسی هرگز چون تو بوده و نه کسی چون تو خواهد بود.

تو یگانهای و بدیع

و هر آنچه که از تو چنین موجودی بیهمتایی ساخته

در خور عشق است و تحسین.

پیتر ا. مک ویلیامز

 

عشق آن نیست که به هم خیره شویم،

عشق آن است که هر دو به یک سو بنگریم.

آنتونی د سنت اگزوپری

 

عاشقانه ها

نیازمند چیزی بودم که باورش کنم،

نگاهت بر من افتاد و باور کردم.

خواهان کسی بودم تا باورش کنم،

خود و رویاهایت را با من تقسیم کردی

و باورت کردم.

اما

آنچه که به راستی نیازمندش بودم،

باور کردن خود بود.

مرا به دنیای درونت بردی

و با اکسیر عشق یاریم کردی

و به برکت توست

که زندهام، لمس میکنم و باور دارم،

کسی، چیزی یا خود را ...

آری تنها به خاطر وجود توست.

جیلین کروز

 

تنظیم:بخش ادبیات تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه