شرایط دعا کردن

اول : اعتراف به گناهان.
دوم : شکر نعمتها.
سوم : صلوات بر محمد و آل محمد.
چهارم : دعا کردن و حاجت خواستن.
پنجم : صلوات بر محمد و آل محمد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه