سری از اسرار غریبه جهت دیدار امام زمان

هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدی (عج) را روزی او گرداند (ان شاء الله)
به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه بصورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهای دهم،بیستم،سی ام و چلم که این چهار روز،روزی 1132 مرتبه دعای ذکر شده را بخواند تحت شرایط زیر:

1-با وضو باشد
2-رو به قبله در جای پاک بنشیند
3-اول صلوات بفرستد
4-از گناهان استغفار نماید
5-این دعا را یک مرتبه بخواند (تصویر زیر)

دعا6-اصل دعا را بخواند: (تصویر زیر)

دعا

همه روزه 360 مرتبه فقط روز دهم،بیستم،سی ام و چهلم 1132 مرتبه.
7-ده مرتبه صلوات بفرستد
8-فاتحه و اخلاص بخواند
9-اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بهتر است زیرا اسم اعظم دارد
توجه:خواندن این دعا آثار عجیب و افعال غریبه دارد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه