سخنان ائمه معصومین (ع) درباره چگونه دعا کردن

امام صادق (ع) : اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همه خواسته هایش را خداوند برآورد باید از همه مردن ناامید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه برآورد. (وسائل الشیعه)

پیامبر اکرم (ص) : شخصی به پیغمبر (ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود.حضرت فرمود:خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود.

اما صادق (ع) فرمود : هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانه در حاضر و آماده است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود : دعا کنید در حالی که یقین و اطمینان داشته باشید که دعای شما مستجاب خواهد شد.

امام صادق (ع) : مردی از بنی اسرائیل مدت سی و سه سال دعا می کرد و از خدای خود فرزند پسر می خواست همین که دید دعایش مستجاب نمی شود خطاب به خدا نموده گفت:خدا نمی دانم من از تو خیلی دورم که صدایم را نمی شنوی یا با این که نزدیکی و می شنوی در عین پاسخم نمی دهی.در این هنگام کسی به خواب او آمده گفت:سر مستجاب نشدن دعایت این است که بدزبانی می کنی در حال دعا قلبت آشفته و ناپاک است ونیتت ناشایسته و ناجور اگر می خواهی دعایت مستجاب شود این هر سه عیب را از خود دور کن.یعنی خوش زبان باش و قلبت را پاک و پاکیزه نموده قلبا از خدا بترس و بپرهیز و نیتت را سالم نما (خوشبین و امیدوار به رحمت خدا باش).پس از این جریان آن مرد تصمیم گرفت به سفارش ها عمل کند.اتفاقا در نتیجه عمل به آن دستورها خداوند پسری به او مرحمت نمود.

پیامبر اکرم (ص) : خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است و نداند چه می گوید.

به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه