زیباترین لحظه ها

زیباترین لحظه ها

زیباترین لحظه ها

همزاد کسی است که با او احساس عمیق پیوند میکنیم

گویی راز و نیاز بین ما، نه حاصل کوششی ارادی،

که ثمره موهبتی آسمانی است.

این گونه پیوندی برای روح چنان ارزشمند است،

که بسیاری گفتهاند چیزی با آن برابری نمیکند.

توماس مور

 

بخت اگر یار باشد،

شاید مردی چند صباحی بر جهان فرمان براند،

اما به لطف عشق،

او میتواند فرمانروای جاودان جهان باشد.

آنکو که با عشق به دفاع بر میخیزد،

ایمن خواهد بود؛

آسمان منجی او و عشق حامی اوست.

مهر در واژهها اعتماد میآفریند،

مهر در خیال ژرفا می آفریند،

مهر در احساس عشق میآفریند.

لائوتسه

زیباترین لحظه ها

من خرسند و تو خرسند

من خرسند و تو خرسند،

چون دو فرشتهی سپید،

میخرامیم،

در باغهای شب.

آرزوی من و آرزوی تو،

چون دو زبانه آتش،

دست میافشانیم و خندان،

در تلاشی بیپایان،

در رمز و راز زندگی.

آن عشق که شعله آفرینش را بر افروخت

راز خورشید با خود دارد.

عشق و تنها عشق میتواند بگوید،

از کجا بذر میلیونها ستاره افشانده شد،

چرا هر ذره، به دنبال ذره خود است،

چگونه، به رغم رنج و مرگ،

زندگی خود شادی است،

و دم شیرین.

زیباترین لحظه ها

او این به ما آموخت و ما دانستیم،

سرخوش به یقین در علم او،

دست در دست ایستاده،

در زیر سایههای جنگل،

دل در گرو دل آرمیده،

در سپیده دمان روز.

روبرت بریجز

 

عشق گرانبهاترین خلقت

در زمین است و آسمان.

 

برخی فوج سوار نظام را

زیباترین صحنه بر این کره خاک میدانند،

برخی گردان پیادهای را که پیش میرود

و گروهی ناوگان پاروهای بلند را،

من اما...

لحظهی عشق ورزیدن عاشق را زیباترین مینامم.

ساپو «580 پیش از میلاد»

زیباترین لحظه ها

محبوبم سوی من آمده است

قلب من چون پرنده نغمه خوانی است،

که آشیان در نیلوفر آبی دارد.

قلب من چون درخت سیبی است

که در زیر بار میوههای پر آب، شاخسار خم کرده است.

قلب من چون صدف رنگین کمانی است

که بر دریای آرام پیش میراند.

قلب من شادتر از تمام اینهاست

چون محبوبم سوی من آمده است.

سریری از ابریشم و پرنیان بر پا کنید!

آن را به ساتنهای زیبا و ارغوانی بیارائید!

در بطن کبوترها و انارستان،

و در کنار طاووسهای صد چشم جایش دهید،

در میان دانههای انگور طلایی و نقرهای،

و در برگها و زنبقهای سیم گون تندیس او بیافرینید.

آری

روز تولد حیات من فرا رسیده است

محبوبم سوی من آمده است.

کریستینا روزتی

 

تنظیم:بخش ادبیات تبیان

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه