دعای پیش از دعا کردن

حضرت علی (ع) : هر کس دوست می دارد که دعایش رد نشود پس بخواند پیش از دعایش این دعا را :

دعای پیش از دعا کردن

به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه