دعای عظیم الشان دیگر

روایت است که حضرت رسول (ص) فرمود: هر کس که هر وقت این دعا را بخواند چنان باشد که 360 حج کرده باشد و 360 ختم قرآن کرده باشد و 360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دینار صدقه داده باشد و 360 اندوهگین را از غم رهایی بخشد.چون حضرت رسول (ص) این کلام را فرمود،جبرئیل در رسید و گفت:یا رسول الله! هر بنده از بندگان خدا و هر امتی از امتان تو این دعا را در عمر خود یکبار بخواند یا محمد (ص) به حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم:
اول) فقر و درویشی را از وی بردارم
دوم) از سوال نکیرین ایمن گردانم
سوم) از صراط بگذرد
چهارم) از مرگ مفاجات نگاه دارم
پنجم) دوزخ را بر وی حرام گردانم
ششم) از تنگی قبر نگاه دارم
هفتم) از غضب سلطان و ظالم حفظ فرمایم.

و آن دعا این است: (تصویر زیر)

دعای عظیم الشان

به بخش دعا و دعا نویسی پرشین فال نگاهی بیندازید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه