دوقلوها. این دوقلوها ی عجیب خواهر و برادر آمریکایی تا آخرین لحظه دستان یکدیگر را گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را گرفته است و با توجه به تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را انجام بدهند. دوقلوهایی تازه متولد شده. مطالب بیشتر در این مورد. زنی که سه بار دوقلو زائیده است + تصاویر. باربی های زنده اکراینی 2 تا شدند +عکس. تصویر دوقلوه ...


دوقلوها

این دوقلوها ی عجیب خواهر و برادر آمریکایی تا آخرین لحظه دستان یکدیگر را گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را گرفته است و با توجه به تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را انجام بدهند.

دوقلوهایی که تا به دنیا آمدن دستان یکدیگر را ول نکردند

دوقلوهایی تازه متولد شده


مطالب بيشتر در اين مورد

زني كه سه بار دوقلو زائيده است + تصاویر

باربي هاي زنده اکراینی 2 تا شدند +عکس

تصویر دوقلوهای که یک سال با هم اختلاف دارند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه