تست هوش رابطه اعداد برای کودکان

تست هوش رابطه اعداد برای کودکان

تست هوش رابطه اعداد برای کودکان

در شکل بالا دقت کنید و با توجه به رابطه بین اعداد مشخص کنید چه عددی باید به جای علامت سئوال قرار گیرد؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ:
پاسخ عدد ۲۵۳ است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه