برنامه کامل “لیگ برتر” فوتبال ایران 95-94

شب گذشته تکلیف برنامه فصل پانزدهم لیگ برتر در سالن اجتماعات برچ میلاد روشن شد برنامه همه تیم های حاضر در این لیگ مشخص شد.بر همین اساس در هفته اول این رقابت ها استقلال به مصاف سیاه جامگان و پرسپولیس به مصاف پدیده خواهد رفت.

 
همچنین دربی هشتاد و یکم پایتخت در هفته یازدهم به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.
 
لیگ برتر
 
برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر مشخص شد:
 
هفته اول:
 
تراکتورسازی - نفت تهران
 
استقلال خوزستان - سپاهان
 
فولاد خوزستان - پیکان یا راه آهن
 
استقلال اهواز - صبای قم
 
سایپا - گسترش فولاد
 
ملوان - ذوب آهن
 
سیاه جامگان - استقلال
 
پرسپولیس - پدیده
 
هفته دوم:
 
گسترش فولاد تبریز ـ تراکتورسازی
 
پرسپولیس ـ استقلال خوزستان
 
پدیده ـ فولاد خوزستان
 
سیاه جامگان ـ استقلال اهواز
 
نفت تهران ـ صبای قم
 
استقلال ـ ملوان
 
پیکان یا راه آهن ـ سایپا
 
ذوب آهن ـ سپاهان
 
هفته سوم:
 
تراکتورسازی ـ پیکان یا راه آهن
 
فولاد خوزستان ـ استقلال خوزستان
 
ملوان ـ استقلال اهواز
 
گسترش فولاد تبریز ـ صبای قم
 
استقلال تهران ـ ذوب آهن
 
سپاهان ـ پرسپولیس
 
سیاه جامگان ـ نفت تهران
 
سایپا ـ پدیده
 
هفته چهارم:
 
پدیده ـ تراکتورسازی
 
استقلال خوزستان ـ سایپا
 
سپاهان ـ فولاد خوزستان
 
استقلال اهواز ـ استقلال تهران
 
پیکان یا راه آهن ـ صبای قم
 
نفت تهران ـ ملوان
 
پرسپولیس ـ ذوب آهن
 
گسترش فولاد ـ سیاه جامگان
 
هفته پنجم:
 
تراکتورسازی ـ استقلال خوزستان
 
فولاد خوزستان ـ پرسپولیس
 
ذوب آهن ـ استقلال اهواز
 
صبای قم ـ پدیده
 
استقلال ـ نفت تهران
 
سیاه جامگان ـ پیکان یا راه آهن
 
سایپا ـ سپاهان
 
ملوان ـ گسترش فولاد تبریز
 
هفته ششم:
 
سپاهان ـ تراکتورسازی
 
استقلال خوزستان ـ صبای قم
 
فولاد خوزستان ـ ذوب آهن
 
نفت تهران ـ استقلال اهواز
 
گسترش فول��د تبریز ـ استقلال تهران
 
پیکان یا راه آهن ـ ملوان
 
پرسپولیس ـ سایپا
 
پدیده ـ سیاه جامگان
 
هفته هفتم:
 
پرسپولیس ـ تراکتورسازی
 
سیاه جامگان ـ استقلال خوزستان
 
سایپا ـ فولاد خوزستان
 
گسترش ـ استقلال اهواز
 
صبای قم ـ سپاهان
 
استقلال تهران ـ پیکان یا راه آهن
 
ذوب آهن ـ نفت تهران
 
ملوان ـ پدیده
 
هفته هشتم:
 
فولاد خوزستان ـ تراکتورسازی
 
استقلال خوزستان ـ ملوان
 
پیکان یا راه آهن ـ استقلال اهواز
 
پرسپولیس ـ صبای قم
 
پدیده ـ استقلال تهران
 
سپاهان ـ سیاه جامگان
 
گسترش فولاد تبریز ـ نفت تهران
 
سایپا ـ ذوب آهن
 
هفته نهم:
 
تراکتورسازی ـ سایپا
 
استقلال تهران ـ استقلال خوزستان
 
صبای قم ـ فولاد خوزستان
 
استقلال اهواز ـ پدیده
 
نفت تهران ـ پیکان یا راه آهن
 
ملوان ـ سپاهان
 
سیاه جامگان ـ پرسپولیس
 
ذوب آهن ـ گسترش فولاد تبریز
 
هفته دهم:
 
تراکتورسازی ـ ذوب آهن
 
استقلال خوزستان ـ استقلال اهواز
 
فولاد خوزستان ـ سیاه جامگان
 
سایپا ـ صبای قم
 
سپاهان ـ استقلال تهران
 
گسترش فولاد تبریز ـ پیکان یا راه آهن
 
پدیده ـ نفت تهران
 
پرسپولیس ـ ملوان
 
هفته یازدهم:
 
صبای قم ـ تراکتورسازی
 
نفت تهران ـ استقلال خوزستان
 
ملوان ـ فولاد خوزستان
 
استقلال اهواز ـ سپاهان
 
استقلال ـ پرسپولیس
 
ذوب آهن ـ پیکان یا راه آهن
 
سیاه جامگان ـ سایپا
 
گسترش فولاد تبریز ـ پدیده
 
هفته دوازدهم:
 
تراکتورسازی ـ سیاه جامگان
 
استقلال خوزستان ـ گسترش فولاد تبریز
 
فولاد خوزستان ـ استقلال
 
پرسپولیس ـ استقلال اهواز
 
صبای قم ـ ذوب آهن
 
پدیده ـ پیکان یا راه آهن
 
سایپا ـ ملوان
 
سپاهان ـ نفت تهران
 
هفته سیزدهم:
 
ملوان ـ تراکتورسازی
 
پیکان یا راه آهن ـ استقلال خوزستان
 
استقلال اهواز ـ فولاد خوزستان
 
سیاه جامگان ـ صبای قم
 
استقلال تهران ـ سایپا
 
گسترش ـ سپاهان
 
نفت تهران ـ پرسپولیس
 
ذوب آهن ـ پدیده
 
هفته چهاردهم:
 
تراکتورسازی ـ استقلال تهران
 
استقلال خوزستان ـ پدیده
 
فولاد خوزستان ـ نفت تهران
 
سایپا ـ استقلال اهواز
 
صبای قم ـ ملوان
 
سپاهان ـ پیکان یا راه آهن
 
پرسپولیس ـ گسترش فولاد تبریز
 
سیاه جامگان ـ ذوب آهن
 
هفته پانزدهم:
 
استقلال اهواز ـ تراکتورسازی تبریز
 
ذوب آهن ـ استقلال خوزستان
 
گسترش فولاد ـ فولاد خوزستان
 
استقلال تهران ـ صبای قم
 
پرسپولیس ـ پیکان یا راه آهن
 
پدیده ـ سپاهان
 
سایپا ـ نفت تهران
 
ملوان ـ سیاه جامگان
 
زمان مسابقات از سوی سازمان لیگ متعاقباً اعلام خواهد شد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه