این پهباد همچون شبح شما را تعقیب میکند + تصاویر

این پهباد همچون شبح شما را تعقیب میکند + تصاویر


اخبار علمی - این پهباد همچون شبح شما را تعقیب میکند + تصاویر

جدیدترین پهبادها امکان این را به کاربران میدهند که از طریق تلفن هوشمند آنها را هدایت نمایند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛  یک شرکت چینی آمریکایی پهبادی ساخته است که میتواند همانند شبح پشت سر کاربر حرکت کند و کاربر نیز میتواند از طریق تلفن همراه هوشمند آن را هدایت کند.

 

اخبار,اخبار علمی ,جدیدترین پهبادها


بنابر این گزارش، این پهباد قادر است در مدت زمانی که کاربر خود را ردیابی و تعقیب میکند از تمام لحظات پرواز فیلم گرفته و در حافظه خود ذخیره نماید.

 

اخبار,اخبار علمی ,جدیدترین پهبادها

 
هدایت این پهباد ردیاب به این صورت است که کاربر به فشار دادن کلیدی روی صفحه هوشمند آن، ربات شبح به طور خودکار از زمین پرواز میکند، در جاییکه به آن دستور داده شود فرود، می آید و از مکانی به مکان دیگر که کاربر انتخاب میکند پرواز کرده و همچنین قابلیت این را هم دارد که در هوا به صورت معلق بایستد.

 

اخبار,اخبار علمی ,جدیدترین پهبادها

 
همچنین این ربات به سیستم GPS مجهز است که به کاربر امکان شناسایی موقعیت را هم میدهد.

 

اخبار,اخبار علمی ,جدیدترین پهبادها

 اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه