از عشق بدم می آید

از عشق بدم می آید

چنین گفت مارک ...

از عشق بدم می آید

چنین گفت مارک تواین نویسنده آمریکایی متولد 30نوامبر سال 1853. ...

 

زندگی سراسر از شادی میشد اگر ما در سن 80سالگی بدنیا بیاییم و رفته رفته به سن 18سالگی برسیم .

 

عشق عینک سبزی ایست که انسان با آن کاه را یونجه می بیند .

 

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی .هم وقت خودت را تلف می کنی و هم خوک را اذیت می کنی .

 

میهن پرست : آدمی که می تونه بلند داد بزنه ولی نمی دونه واسه چی داره داد میزنه .

 

من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم .

 

خدا در اولین قدم انسانی سبک مغز ساخت ، این کار تمرینی بود سپس خداوند تخته سیاه را آفرید .

عشق عینک سبزی ایست که انسان با آن کاه را یونجه می بیند .

زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند .

از عشق بدم می آید

ازدواج قرارداد دو نفره ایست که در تمام دنیا اعتبار دارد .

 

با داشتن عوامل قدرتمند، به مقصود خود دست می یابید.

 

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فكر نمی توان كشف كرد.

 

 

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواین

 

بعضی ها هر کجا می روند شادی آفرین می شوند وبعضی ها هر کجا چنین افرادی قدم می گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . مارک تواین

 

بخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

 

وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر كنیم .

 

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! .

 

صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر كسی كتاب است.

 

جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست .

همة چیزی كه در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است.

تختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون صدی نود مردم در آن می‌میرند .

 

همة چیزی كه در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است.

 

تنظیم:بخش ادبیات تبیان

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه